Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив следи за изпълнението на предписанията си относно ГПСОВ – Кричим
24.06.2019
РИОСВ – Пловдив продължава да следи дали се изпълнява даденото предписание на „ВиК“ ЕООД и на община Кричим с цел отстраняване на причините, довели до замърсяване на р. Стара река от Градската пречиствателна станция за отпадни води (ГПСОВ). Срокът за изпълнение е едномесечен и той още не е изтекъл.
На 28 май екип с представители на РИОСВ - Пловдив, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда извърши съвместна проверка на р. Стара река, след като институциите бяха сезирани за замърсяване чрез „зеления телефон“. Граждани алармираха, че реката тече с необичаен тъмносин цвят и има специфична миризма, а във водоем в близост до Ново село има измряла риба. При огледа беше установено, че замърсяването започва след заустване на отпадъчните води от Градска пречиствателна станция за отпадни води (ГПСОВ) на гр. Кричим. Констатирано бе, че пречиствателната станция работи с нарушен технологичен режим, а в точката на заустване водата е видимо непречистена и се усеща неприятен мирис.
Тогава РИОСВ даде предписания на „ВиК“ ЕООД в качеството му на оператор и на община Кричим като собственик на обекта и титуляр на разрешителното за ползване на воден обект да предприемат спешни действия за отстраняване на причините, довели до нарушаване работата на пречиствателната станция и въвеждането й в нормална експлоатация. В едномесечен срок от проверката двете институции трябва да уведомят директора на РИОСВ – Пловдив за предприетите действия по отстраняване на възникналия проблем.
Все още в екоинспекцията не е получена информация съгласно направените предписания. Към момента няма нови сигнали за замърсяване на обекта.
 
 
За контакти:

[email protected]