Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив предупреждава гражданите за възможни здравни рискове при евентуални превишения на нормата за озон
06.08.2010

 

Поради еднократни превишения на нормата за озон, отчетени от автоматичната измервателна станция „Евмолпия” в Пловдив, РИОСВ-Пловдив предупреждава гражданите за възможни здравни рискове. Превишенията  се дължат на неустойчива атмосфера – рязко повишаване на слънчевата активност, повишаване на атмосферното налягане, безветрие. Прогнозите за високи температури през август предполагат по-продължителен период на повишено съдържание на озон  в атмосферния въздух на Пловдив. Най-уязвими групи от населението са децата, възрастните хора и болните от астма или други белодробни заболявания. Като предпазна мярка се препоръчва да се избягва продължителното пребиваване на открито и извършването на тежка физическа дейност на открито.

Актуалните данни за състоянието на атмосферния въздух могат да се следят на уеб страницата на РИОСВ-Пловдив, ниво”Атмосферен въздух”, подниво „Бюлетин за състоянието на въздуха”.