Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Започна изграждането на първата компостираща инсталация за биоотпадъци в област Пловдив
18.06.2019

Започна изграждането на първата компостираща инсталация за биоотпадъци в област Пловдив. Директорът на РИОСВ-Пловдив доц. Стефан Шилев и кметът на Пловдив Иван Тотев направиха първа копка по проект BG16M1OP002-2.005-0007-C01 „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, който се изпълнява в общински терен в Северна индустриална зона – втора част.

„Това ще е първата компостираща инсталация на територията на РИОСВ – Пловдив. С осъществяването на проекта ще се гарантира устойчивото управление на зелените отпадъци. Централизираното им третиране ще позволи на общината да изпълни на 100% целите за управление на отпадъците по Закона за управление на отпадъците“, каза доц. Шилев.
Иван Тотев акцентира върху обществената значимост на проекта. Той отбеляза, че освен екологичните ползи, осъществяването му ще спести милиони левове на пловдивчани в бъдеще чрез намаляване разходите за отчисления, които общината прави за всеки тон отпадък. Изграждането на компостиращата инсталация ще доведе до намаляване на количеството депонирани зелени и биоразградими битови отпадъци, както и ефективното им използване като ресурс. Инсталацията ще компостира биоотпадъците от поддържането на обществени площи, паркове и градини, зелените площи към търговските обекти, производствените, стопански и административни сгради. Ще се приемат и разделно събраните отпадъци от пловдивските квартали Коматево и Прослав, от които ще се сепарират биоразградимите отпадъци. Една част от произведения висококачествен компост ще отива за нуждите на общинското предприятие „Градини и паркове“, а останалата ще се продава.
 
 
 
Очакваните резултати от изпълнението на проекта представи Василка Чопкова, директор на Дирекция „Екология и управление на отпадъците“ в община Пловдив и  ръководител на проекта. Инсталацията ще бъде изградена върху 32 декара като използваната технология ще е откритото компостиране на купове, покрити с полупропусклива мембрана. На обекта ще има КПП, административна сграда, трансформаторен пост, две халета (приемна зона и зона за съхранение на готовия компост), стационарно оборудване на компостиращата инсталация – дизел агрегат и автомобилна везна с оборудване, шахтов кладенец и техническа сграда към него. Предвижда се и проектиране и изграждане на съпътстваща техническа инфраструктура – водопровод, канализация, път и осветление. Ще има подсигурено и мобилно оборудване – челен товарач, контейнери, трактор и ремарке, шредер (дробилка), лабораторно оборудване и др. Полупропусклива мембрана ще предпазва разнасянето на отпадъците от вятъра.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Общата му стойност е 9 023 913,84 лв., от които безвъзмездната финансова помощ е 6 070 538,46 лв. (средства от Европейския фонд за регионално развитие – 5 159 957,69 лв. и средства от държавния бюджет - 910 580,77 лв.), а съфинансирането от общината е 2 953 375.38 лева. Крайният срок за изпълнението на проекта е юни 2020 година.
 
 
За контакти:
тел. 032 627 466, вътр. 103,