Други
  2024
  юни (11)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Близо 200 проверки за месец май извършиха експертите от РИОСВ - Пловдив
10.06.2019
През месец май експертите на РИОСВ – Пловдив направиха 196 проверки на 184 обекта, от които 94 планови и 102 - извънредни. Те дадоха 51 предписания за отстраняване на нарушенията.
За констатираните административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и секторните закони бяха съставени 12 акта, а директорът на РИОСВ – Пловдив издаде 2 наказателни постановления като определи санкции в общ размер на 5 000 лева. Бяха наложени и 3 санкции за наднормени замърсявания на компонентите на околната среда (води, въздух) в общ размер от 2361,12 лв/месец.
Общо събраните суми от институцията по наложени глоби и санкции за месеца възлизат на 28 572 лева. Повече от половината от тях (15 657 лв.) са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Пловдив – 6 478 лв., Садово – 5 501 лв. и Карлово – 2 016 лева.
За периода постъпиха 66 сигнала на „зеления телефон“ и 12 писмени жалби, на които е реагирано своевременно.
Активна е дейността на екоинспекцията през май, свързана с опазване на биологичното разнообразие. Бяха проверени защитените местности "Мъртвицата", "Лале баир", „Клувията - Дива вода",  резерват "Червената стена", както и защитена зона "Градинска гора''. При проверките не са констатирани нарушения на режимите, определени със заповедите за обявяване и Закона за защитените територии. Освен това са извършени 23 проверки на състоянието на вековни дървета в землища на с. Долнослав, в гр. Асеновград и в неговия квартал Долни воден. Проконтролирана е и дейността на билкозаготвителните пунктове и складове за билки в с. Зелениково и с. Градина, както и  пунктове за събиране на живи охлюви от природата за търговски цели в с. Куртово Конаре и гр. Стамболийски. При проверките не са констатирани нарушения на разпоредбите на Закона за лечебните растения и Закона за биологичното разнообразие. След отзоваване по сигнали на граждани за лечение в Спасителния център за диви животни - гр. Стара Загора са изпратени екземпляри от следните видове - керкенез, горска ушата сова, обикновена кукумявка, бял щъркел. Екоинспектори пуснаха в природата и шипобедрена костенурка.
Пълния текст на отчета за месец май 2019 г. е публикуван на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.
 
За контакти:
тел. 032 627 466, вътр. 103,