Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Проблемите на климата и качеството на атмосферния въздух обсъдиха ученици, експерти и учени на кръгла маса
06.06.2019
Eксперти от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив), учени от Института за изследвания на климата, атмосферата и водите при Българската академия на науката (ИИКАВ - БАН) и ученици от четири пловдивски образователни институции участваха заедно в кръгла маса на тема „Климатични особености и качество на атмосферния въздух“.
Повече от 60 участници - седмокласниците от клуб „Млад химик“ от СУ „Патриарх Евтимий“, единадесетокласниците със специалност „Опазване на околната среда“ от Професионална гимназия по хранителни технологии и техника, учениците от десети и единадесети клас от Професионалната гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Арх. Камен Петков“, възпитаниците на Общински детски комплекс, както и техните любими преподаватели изслушаха подготвените презентации от екоекспертите и учените. Учените от ИИКАВ запознаха със съвременните методи за оценка на риска от атмосферни замърсявания, а експерти от РИОСВ представиха тенденциите в качеството на въздуха на територията на екоинспекцията. След изнесените презентации двете институции провокираха дискусия сред учениците. Някои от младежите бяха подготвили тематични есета и авторски стихове на тема „Въздухът, който дишаме“, които представиха през връстниците си. Презентация за иновативни методи за пречистване на въздуха на ученичка от ПГХТТ предизвика огромния интерес на присъстващите, а най-младият участник изненада с проекта си – макет, демонстриращ два сценария – замърсена и чиста околна среда. Всички участници получиха сертификати за участие в кръглата маса и за демонстрирано отговорно отношение към околната среда.
Събитието се организира по случай Световния ден на околната среда - 5 юни от РИОСВ - Пловдив като институция, отговорна за управлението на компонентите и факторите на околната среда, и Българската академия на науката, която тази година навършва 150 години от своето основаване. Идеята е да се демонстрира пред младите хора с интерес към екологията, че науката и управлението вървят ръка за ръка в търсенето на решения за едновременно запазване на околната среда и доброто качество на живот на хората.
„Замърсяване на въздуха“, темата на Световния ден на околната среда за 2019 г., е призив за действия в борбата срещу едно от най-големите екологични предизвикателства на нашето време. За управление на качеството на атмосферния въздух са необходими комплексни наблюдения на физическите и химически параметри на атмосферата както при земята, така и в цялата и дебелина. Съвременните технологии предлагат не само измервания на място, но и дистанционни такива с прилагане на радио, светлинно или звуково сондиране (радари, лидари, содари). Такива системи могат да се базират на земята, на самолети, на спътници. Това е бъдещето, за което са нужни висококвалифицирани специалисти със знания в природните, инженерни, математически и компютърни науки. Нови технологии се развиват и за измерване на емисиите на вредни вещества, а още по-важно и за намаляването им в производствата и транспорта.        Много важен съвременен метод за управление на качеството на въздуха е и моделирането на атмосферното замърсяване – също сложна интердисциплинарна област, в която са нужни познания по механика и термодинамика на флуидите, химия, числени методи в математиката, компютърни науки. Създаването на такива специалисти също не е лесна задача, изисква време и се постига чрез научни изследвания.
 
 
 
 
 
 
 
 
За контакти:
тел. 032 627 466, в. 103

E-mails: [email protected], [email protected]