Други
  2024
  юни (11)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Проблемите на климата и качеството на атмосферния въздух обсъдиха ученици, експерти и учени на кръгла маса
06.06.2019
Eксперти от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив), учени от Института за изследвания на климата, атмосферата и водите при Българската академия на науката (ИИКАВ - БАН) и ученици от четири пловдивски образователни институции участваха заедно в кръгла маса на тема „Климатични особености и качество на атмосферния въздух“.
Повече от 60 участници - седмокласниците от клуб „Млад химик“ от СУ „Патриарх Евтимий“, единадесетокласниците със специалност „Опазване на околната среда“ от Професионална гимназия по хранителни технологии и техника, учениците от десети и единадесети клас от Професионалната гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Арх. Камен Петков“, възпитаниците на Общински детски комплекс, както и техните любими преподаватели изслушаха подготвените презентации от екоекспертите и учените. Учените от ИИКАВ запознаха със съвременните методи за оценка на риска от атмосферни замърсявания, а експерти от РИОСВ представиха тенденциите в качеството на въздуха на територията на екоинспекцията. След изнесените презентации двете институции провокираха дискусия сред учениците. Някои от младежите бяха подготвили тематични есета и авторски стихове на тема „Въздухът, който дишаме“, които представиха през връстниците си. Презентация за иновативни методи за пречистване на въздуха на ученичка от ПГХТТ предизвика огромния интерес на присъстващите, а най-младият участник изненада с проекта си – макет, демонстриращ два сценария – замърсена и чиста околна среда. Всички участници получиха сертификати за участие в кръглата маса и за демонстрирано отговорно отношение към околната среда.
Събитието се организира по случай Световния ден на околната среда - 5 юни от РИОСВ - Пловдив като институция, отговорна за управлението на компонентите и факторите на околната среда, и Българската академия на науката, която тази година навършва 150 години от своето основаване. Идеята е да се демонстрира пред младите хора с интерес към екологията, че науката и управлението вървят ръка за ръка в търсенето на решения за едновременно запазване на околната среда и доброто качество на живот на хората.
„Замърсяване на въздуха“, темата на Световния ден на околната среда за 2019 г., е призив за действия в борбата срещу едно от най-големите екологични предизвикателства на нашето време. За управление на качеството на атмосферния въздух са необходими комплексни наблюдения на физическите и химически параметри на атмосферата както при земята, така и в цялата и дебелина. Съвременните технологии предлагат не само измервания на място, но и дистанционни такива с прилагане на радио, светлинно или звуково сондиране (радари, лидари, содари). Такива системи могат да се базират на земята, на самолети, на спътници. Това е бъдещето, за което са нужни висококвалифицирани специалисти със знания в природните, инженерни, математически и компютърни науки. Нови технологии се развиват и за измерване на емисиите на вредни вещества, а още по-важно и за намаляването им в производствата и транспорта.        Много важен съвременен метод за управление на качеството на въздуха е и моделирането на атмосферното замърсяване – също сложна интердисциплинарна област, в която са нужни познания по механика и термодинамика на флуидите, химия, числени методи в математиката, компютърни науки. Създаването на такива специалисти също не е лесна задача, изисква време и се постига чрез научни изследвания.
 
 
 
 
 
 
 
 
За контакти:
тел. 032 627 466, в. 103

E-mails: [email protected], [email protected]