Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив даде предписания след сигнал за замърсяване на Стара река
30.05.2019
Екип с представители на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив), Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда (РЛ – Пловдив) извърши съвместна проверка на р. Стара река, след като институциите бяха сезирани чрез „зеления телефон“ за замърсяване на водния обект при с. Ново село.
Граждани са сигнализирали, че Стара река тече с необичаен тъмносин цвят и специфична миризма, а във водоем в близост до Ново село, община Стамболийски, има измряла риба.
При извършен оглед на реката е установено, че замърсяването започва след заустване на отпадъчните води от ГПСОВ на гр. Кричим. При проверката на пречиствателната станция е констатирано, че тя работи с нарушен технологичен режим. В точката на заустване водата е видимо непречистена и се усеща неприятен мирис. За анализ от РЛ - Пловдив са взели проба от отпадъчната вода в точката на заустване в р. Стара река.
Експертите на РИОСВ са дали предписания на „ВиК“ ЕООД в качеството му на оператор на ГПСОВ и на община Кричим като собственик на обекта и титуляр на разрешително за ползване на воден обект да предприемат спешни действия за отстраняване на причините, довели до нарушаване работата на пречиствателната станция и въвеждането ѝ в нормална експлоатация. В едномесечен срок двете институции трябва да уведомят директора на РИОСВ - Пловдив за предприетите действия за разрешаване на възникналия проблем.
           
 
 
 
За контакти:
тел. 032 627 466, вътр. 103

Е-mail: [email protected]