Други
  2024
  април (11)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

С биомониторинг на река Марица пловдивчанчета отбелязаха екологични празници
29.05.2019
На 29 май РИОСВ - Пловдив съвместно с екипа на проект „НАТУРА 2000 в България - Нови Хоризонти” организира мониторинг на биоразнообразието по Марица - наблюдение на водоплаващи птици, насекоми и други обитатели на реката. Инициативата е целодневна, като са организирани групи почти на всеки кръгъл час от 9 до 18 часа. Наблюдателните турове се провеждат на южния бряг на реката между Пешеходния мост и моста на Герджика в Пловдив.
Над 40 ученици от 5 и 6 клас от СУ „Братя Миладинови“ – Пловдив вече имаха възможността да наблюдават с бинокли и зрителни тръби екземпляри от видовете малка бяла чапла, зеленоглава патица, бързолет, зеленонога водна кокошка и водна змия, които обитават тази част на реката. На младите природолюбители беше обяснено защо реката е толкова ценна и че е част от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Те научиха как се работи с определител и много нови неща за опазването на водолюбивите птици и техните местообитания. Много от тях си водеха бележки, за да могат да изготвят след това презентации в училище и да разкажат на своите близки за видяното. Те получиха информационни материали и сертификати за активно участие и отговорно отношение към природата.
Сред записалите се за следобедните часове са ученици от други пловдивски учебни заведения. Очаква се да се присъединят и доброволци от СНЦ „Зелени Балкани“.
Със събитието бяха отбелязани Международния ден на биоразнообразието – 22 май, както предстоящата Зелена седмица и Световния ден на околната среда – 5 юни.
 
  
 
  
 
 
 
За контакти:
тел. 032 627 466, в. 103

E-mail: [email protected]