Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Незабавна проверка на река Марица извършиха експерти от РИОСВ - Пловдив и БДИБР
22.05.2019

Екип на Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ извърши незабавна проверка, след като институциите се самосезираха по сигнал от медиите, че в река Марица в центъра на Пловдив тече бяла гъста пяна.

Посоченото в публикацията място е посетено веднага от експерти на екоинституциите съвместно с представители на Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда. Не е установено замърсяване. Взети са водни проби от реката при моста на Панаира, които са анализирани на място по показателите киселинност, електропроводимост и кислород. Резултатите показват, че качеството на водата е в допустимите граници. Измерената температура на водата на река Марица е 160С.
           
 
 
 
За контакти:
тел. 032 627 466, вътр. 103