Други
  2024
  април (11)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Незабавна проверка на река Марица извършиха експерти от РИОСВ - Пловдив и БДИБР
22.05.2019

Екип на Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ извърши незабавна проверка, след като институциите се самосезираха по сигнал от медиите, че в река Марица в центъра на Пловдив тече бяла гъста пяна.

Посоченото в публикацията място е посетено веднага от експерти на екоинституциите съвместно с представители на Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда. Не е установено замърсяване. Взети са водни проби от реката при моста на Панаира, които са анализирани на място по показателите киселинност, електропроводимост и кислород. Резултатите показват, че качеството на водата е в допустимите граници. Измерената температура на водата на река Марица е 160С.
           
 
 
 
За контакти:
тел. 032 627 466, вътр. 103