Други
  2024
  април (11)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Множество нередности в управлението на отпадъците установиха екоексперти при проверка на дружество в с. Маноле
21.05.2019
Вчера експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) заедно с представители на сектор „Икономическа полиция“ към МВР - Пловдив, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) и Регионалната лаборатория към ИАОС провериха дружество за отглеждане на патици в с. Маноле, към което оперира и пречиствателна станция за третиране на производствени отпадъчни води. Проверката е по сигнал, постъпил на „зеления телефон“ на екоинспекцията и при нея бяха установени множество нередности.
Проверена е документацията на оператора, в това число договорите за наем и издадените разрешителни, дневници, отчетни книги за дейностите и регистри, при воденето на която са установени пропуски.
Направен е и оглед на пречиствателната станция. Установено е, че като част от технологичната схема на ПСОВ, на площадката са налични 58 изсушителни инсталации с вместимост около 200 тона, от които в момента се използват около 20. В момента на извършване на обхода инспекторите стават свидетели на изсипването на течна утайка от лекотоварен автомобил.
Проверяващите са взели проби от отпадъчните води от определената за това точка в разрешителното за заустване, издадено от БДИБР.
На оператора е направено предписание незабавно да преустанови приемането на отпадъци за третиране в изсушителните полета на площадката до пълното им почистване, а РИОСВ - Пловдив да бъде уведомена писмено при изпълнение на предписанието. Въз основа на направените констатации е започната административно-наказателна процедура.
                                                                                                     
За контакти:
тел. 032 627 466, вътр. 103