Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Екоексперти направиха незабавна проверка по сигнал за изхвърлени опаковки от опасни препарати на брега на р. Стряма
17.05.2019
Екип от експерти от три институции направи незабавна проверка по сигнал от медии за изхвърлени на брега на р. Стряма край село Калековец опаковки от препарати за растителна защита. Представители на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ-Пловдив), Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) и Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) направиха обход на посоченото в сигнала място – селскостопански път между реката и земеделски насаждения. Те бяха придружени и от представител на община Раковски.
Към момента на проверката и при направения обход край река Стряма не са установени замърсявания. Към община Раковски също е подаден сигнал за замърсяване, а органите на местната власт са реагирали веднага. Те са установили кой е земеделският производител, виновен за замърсяването и същият е почистил разпилените опаковки. Отдел „Растителна защита“ към ОДБХ ще предприемат последващи действия спрямо установения причинител на замърсяването съгласно своите компетентности.
Препаратите за растителна защита са вещества и смеси с категории на опасност по смисъла на Приложение № 3 на Закона за опазване на околната среда. Изхвърлянето на отпадъци от препарати за растителна защита от земеделските производители става по специален ред. Фермерите трябва да имат сключен договор за предаване на празните опаковки от продукти за растителна защита с лицензирани фирми за събирането, предварителното третиране, транспортирането и оползотворяването им.
 
 
За контакти:
тел. 032 627 466, вътр. 103

е-mail:[email protected]