Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

След проверка на експерти на РИОСВ-Пловдив по сигнал е санкционирано физическо лице за незаконен добив на инертни материали
02.05.2006

След проверка на експерти на РИОСВ-Пловдив по сигнал е санкционирано физическо лице за незаконен добив на инертни материали - пясък в землище на с.Костиево, общ.Марица, без предоставена концесия.  На нарушителя е съставен акт по Закона за подземните богатства. Размерът на глобата е 5 000 лв.