Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив предложи на кметове варианти на решения за правилното управление на отпадъците в общините
14.05.2019

На 14 май 2019 г. в Информационния център на РИОСВ - Пловдив се проведе среща с кметове на общини и еколози на територията на област Пловдив. Тя беше инициирана от директора на екоинституцията доц. Шилев във връзка с множеството констатирани нерегламентирани замърсявания на населените места при проверки от страна на инспекцията.

Директорът на РИОСВ Стефан Шилев очерта основните проблеми: изчерпване капацитета на депата, липсата на сепариращи инсталации, недостатъчен контрол по отношение изпълнението на плановете за управление на строителните отпадъци от страна на общините, отделянето на потоците отпадъци. Като голяма слабост беше идентифициран и недостатъчният брой специалисти с познания по управлението и опазването на околната среда, което е причина за правилното планиране и решения на проблемите в областта на отпадъците.

 
РИОСВ препоръча на общините да изградят в населените места площадки за безплатно предаване на едрогабаритни отпадъци (като например стари мебели, строителни отпадъци) от гражданите и домакинствата. Бе даден пример с изградената площадка в община Пловдив, където гражданите могат да връщат до 1 кубик отпадъци без да плащат. Друг препоръчан от екоинспекцията вариант са мобилните събирателни пунктове с точен и ясен график за различните видове отпадъци в комбинация с подходяща информационна кампания сред гражданите.
По-строг контрол на общинското ръководство по отношение на изпълнението на плановете за управление на строителните отпадъци и нерегламентираните замърсявания, както и корекция на общинските наредби за опазване на околната среда бяха също част от препоръките на екоинспекцията.
На представителите на общините беше дадена възможност да споделят конкретните проблеми, с които се сблъскват при управлението на отпадъците и ги решават. Стефан Шилев призова да се решават проблемите съвместно и заяви готовност за дискусия и съдействие на общините на територията на РИОСВ - Пловдив, за да се постигнат поставените цели.
 
За контакти:
тел. 032 627 466, вътр. 103