Други
  2024
  юни (11)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Екосеминар на открито край река Марица привлече малки и големи природолюбители
13.05.2019
Най-добрата класна стая е природата. В това се убедиха деца и възрастни, които се включиха в екологичния семинар на открито, който се проведе на 11 май на южния бряг на река Марица. Събитието премина под мотото „Да осиновим Адата – интерактивно екологично образование“ и беше включено в програмата на „Пловдив 2019 – Европейска столица на културата“.
По време на семинара се проведе беседа за реките като биокоридор, екосистемните услуги за хората, синя и зелена инфраструктура, мрежата „Натура 2000“, защитените зони по река Марица и ролята на гражданите за тяхното опазване. По-големите стигнаха с лодка до близкия остров Адата.
РИОСВ-Пловдив активно се включи в интерактивните занимания на децата и учениците. Младите природолюбители рисуваха реката, правиха гнезда с природни материали, включиха се в игри, свързани със заплахите за влажните зони, наблюдававаха водолюбиви птици в естественото им местообитание.
Организаторите бяха построили геодезична куполна конструкция от естествени материали, която приюти участниците. „Осиновяването“ на природен обект е символичен акт, при който група доброволци поема грижата да следи състоянието и да опазва това място. Активното участие на РИОСВ-Пловдив бе част от дейностите на институцията по отбелязване на Международния ден на „Натура 2000“ и Световния ден на биоразнообразието през май.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За контакти:
тел. 032 627 466, в. 103

E-mail: [email protected]