Други
  2024
  април (11)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

До момента РИОСВ-Пловдив е съставил 5 акта на предприятия
10.05.2006

До момента РИОСВ-Пловдив е съставил 5 акта на предприятия, за не провеждане на собствени периодични измервания на отделяните от тях емисии. Ежегодният контрол на концентрациите на вредни вещества /емисии/, изпускани в атмосферния въздух от използваните от фирмите съоръжения се извършва съгласно изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Размерът на глобата е до 300лв.