Други
  2023
  март (15)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  1970

Новини

До момента РИОСВ-Пловдив е съставил 5 акта на предприятия
10.05.2006

До момента РИОСВ-Пловдив е съставил 5 акта на предприятия, за не провеждане на собствени периодични измервания на отделяните от тях емисии. Ежегодният контрол на концентрациите на вредни вещества /емисии/, изпускани в атмосферния въздух от използваните от фирмите съоръжения се извършва съгласно изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Размерът на глобата е до 300лв.