Други
  2020
  април (3)
  март (12)
  февруари (9)
  януари (10)
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

До момента РИОСВ-Пловдив е съставил 5 акта на предприятия
10.05.2006

До момента РИОСВ-Пловдив е съставил 5 акта на предприятия, за не провеждане на собствени периодични измервания на отделяните от тях емисии. Ежегодният контрол на концентрациите на вредни вещества /емисии/, изпускани в атмосферния въздух от използваните от фирмите съоръжения се извършва съгласно изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Размерът на глобата е до 300лв.