Други
  2024
  юни (10)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив извърши 255 проверки през април
07.05.2019

През април експертите на РИОСВ - Пловдив извършиха 255 проверки на 245 обекта, като 44 от тях са планови, а 211 - извънредни. В рамките на проведения контрол са дадени 29 предписания за отстраняване на установените нарушения.

За констатирани нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени четири акта и са издадени три наказателни постановления.
Общо събраната сума за изминалия месец от пловдивската екоинспекция по наложени глоби и санкции е 25 760 лева. Почти половината от нея (12 607 лв.) е разпределена и преведена на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са община Садово – 5 501 лв., община Пловдив – 3 783 лв. и община Карлово – 2 016 лева.
За периода са постъпили 36 сигнала на зелен телефон и 6 писмени жалби, които са обработени своевременно. Тъй като част от тях не са от компетентността на РИОСВ - Пловдив, те са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
През април експертите на екоинспекцията са провели процедури по съгласуване на 128 инвестиционни предложeния, касаещи бизнеса, местната власт, държавни горски стопанства, както и  такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.
По случай Световния ден на земята – 22 април 2019 г. РИОСВ-Пловдив планира и реализира кампания на тема „Защитете биологичните видове“ и мото „В природата нищо не съществува самò“. Тя се проведе в периода 20-23 април и включваше подготовка и провеждане на редица инициативи (фестивал, открити уроци, дискусии, конкурс, изложба, разпространение на информационни материали). В кампанията бяха въвлечени пряко над 1600 подрастващи – деца, ученици, техните ръководители и родители.
Пълния текст на отчета за април 2019 г. е публикуван на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.
 
За контакти:
тел. 032 627 466, вътр. 103,  е-mail:[email protected]