Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Рекорден брой проекти в Пловдивска област спечелиха финансиране в екоконкурс на ПУДООС
03.05.2019
Близо 50 проекта ще бъдат финансирани от ПУДООС през 2019 г. за област Пловдив. Проектите са одобрени в рамките на Националната кампания За чиста околна среда в традиционния годишен конкурс „Обичам природата – и аз участвам”, проведени от МОСВ и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).
Одобрените проекти за област Пловдив тази година са рекорден брой. Те представляват повече от 10% от тези, които ще се финансират за цялата страна. Бенефициенти са общини, кметства, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комплекси. За реализиране на всеки класиран проект се предоставят средства в размер до 10 000 лева (с ДДС) за общини и кметства и до 5 000 лева (с ДДС) за учебни заведения.
С общинските проекти се цели реновиране и създаване на нови паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други.
Целта на проектите на учебните заведения е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора. Одобрените разходи са за озеленяване, спортни уреди, съоръжения за игра на открито, създаване на еко-кът, информационни брошури, дипляни, мултимедия, организиране на екологични събития, оборудване и учебни пособия.
Тази година средствата ще отидат в 13 общини от област Пловдив.
Първенец по спечелени проекти е община Пловдив, в която ще има възможност да се реализират 8 екоидеи. Децата от едно пловдивско училище и шест детски градини в града под тепетата ще направят средата си по-зелена.
Сред одобрените бенефициенти 6 са в община Стамболийски. Ще бъде облагороден парк в с. Йоаким Груево. Общинският център за работа с деца, 2 училища и 2 детски градини ще могат да осъществят своите „вълшебни ученически мечти, свързани с околната среда“, както поетично е озаглавен един от проектите.
По 4 проекта за всяка от общините Перущица, Карлово, Асеновград и Родопи ще бъдат финансирани от ПУДООС. Три екокъта за отдих в с. Беловица и в гр. Хисаря ще има възможност да се реализират на територията на община Хисаря.
В с. Калояново ще се обособят два места за отдих, а в двора на детската градина ще се изградят съоръжения за игра на малчуганите.
Селата Езерово и Дълбок извор в община Първомай са сред населените места, които ще бъдат облагородени, като се възстановят и почистят зони за отдих и се обособи кът с фитнес уреди на открито.
Кметство Церетелево в община Съединение също е бенефициент по програмата на ПУДООС – то ще има възможност да осъществи проекта си за създаване на екопарк за отдих на жителите и гостите на селото. Интерактивна екокласна стая в училищния двор на началното училище ще радва малчуганите в гр. Сопот.
Крайният срок за изпълнение на дейностите по одобрените проекти за общини и кметства е до края на ноември 2019 г., а за училища, детски градини и детски комплекси – до края на октомври. Обектите ще се реализират със съдействието и под контрола на РИОСВ-Пловдив.
 
 
За контакти:
тел. 032 627 466

Е-mail: [email protected]