Други
  2024
  юни (10)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Рекорден брой проекти в Пловдивска област спечелиха финансиране в екоконкурс на ПУДООС
03.05.2019
Близо 50 проекта ще бъдат финансирани от ПУДООС през 2019 г. за област Пловдив. Проектите са одобрени в рамките на Националната кампания За чиста околна среда в традиционния годишен конкурс „Обичам природата – и аз участвам”, проведени от МОСВ и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).
Одобрените проекти за област Пловдив тази година са рекорден брой. Те представляват повече от 10% от тези, които ще се финансират за цялата страна. Бенефициенти са общини, кметства, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комплекси. За реализиране на всеки класиран проект се предоставят средства в размер до 10 000 лева (с ДДС) за общини и кметства и до 5 000 лева (с ДДС) за учебни заведения.
С общинските проекти се цели реновиране и създаване на нови паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други.
Целта на проектите на учебните заведения е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора. Одобрените разходи са за озеленяване, спортни уреди, съоръжения за игра на открито, създаване на еко-кът, информационни брошури, дипляни, мултимедия, организиране на екологични събития, оборудване и учебни пособия.
Тази година средствата ще отидат в 13 общини от област Пловдив.
Първенец по спечелени проекти е община Пловдив, в която ще има възможност да се реализират 8 екоидеи. Децата от едно пловдивско училище и шест детски градини в града под тепетата ще направят средата си по-зелена.
Сред одобрените бенефициенти 6 са в община Стамболийски. Ще бъде облагороден парк в с. Йоаким Груево. Общинският център за работа с деца, 2 училища и 2 детски градини ще могат да осъществят своите „вълшебни ученически мечти, свързани с околната среда“, както поетично е озаглавен един от проектите.
По 4 проекта за всяка от общините Перущица, Карлово, Асеновград и Родопи ще бъдат финансирани от ПУДООС. Три екокъта за отдих в с. Беловица и в гр. Хисаря ще има възможност да се реализират на територията на община Хисаря.
В с. Калояново ще се обособят два места за отдих, а в двора на детската градина ще се изградят съоръжения за игра на малчуганите.
Селата Езерово и Дълбок извор в община Първомай са сред населените места, които ще бъдат облагородени, като се възстановят и почистят зони за отдих и се обособи кът с фитнес уреди на открито.
Кметство Церетелево в община Съединение също е бенефициент по програмата на ПУДООС – то ще има възможност да осъществи проекта си за създаване на екопарк за отдих на жителите и гостите на селото. Интерактивна екокласна стая в училищния двор на началното училище ще радва малчуганите в гр. Сопот.
Крайният срок за изпълнение на дейностите по одобрените проекти за общини и кметства е до края на ноември 2019 г., а за училища, детски градини и детски комплекси – до края на октомври. Обектите ще се реализират със съдействието и под контрола на РИОСВ-Пловдив.
 
 
За контакти:
тел. 032 627 466

Е-mail: [email protected]