Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Засилен интерес от потенциални кандидати по програма LIFE
24.04.2019

 

Със засилен интерес от страна на потенциалните бенефициенти премина Информационният ден за Покана 2019 към Програма LIFE, която бе обявена в началото на април.

Събитието се организира РИОСВ - Пловдив. Лектори бяха Мария Михайлова, главен експерт в екоинспекцията в качеството си на представител на регионалното звено по програма LIFE, и Венцислав Василев – представител на Министерството на околната среда и водите, което е национално звено по програмата. Участваха представители на държавни и общински администрации, частни фирми, научни институти и неправителствени организации.

На срещата се изнесоха презентации, представящи обхвата и приоритетните типове проекти, крайните срокове за подаване на проектни предложения, начина на оценяването им и как се работи със задължителния при кандидатстване онлайн инструмент. Участниците изложиха и обсъдиха свои идеи и възможностите за изпълнението им по Програма LIFE, а също получиха компетентни съвети от страна на организаторите.

Програма LIFE финансира проекти за опазване на природата, по-специално в областите биологично разнообразие, местообитания и видове, въздух, химикали, зелена и кръгова икономика, промишлени аварии, отпадъци, вода и градска среда, както и проекти в сферата на  възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност, земеделието, земеползването и др.

За контакти:

тел. 032 627 466, Е-mail: [email protected]