Други
  2024
  юни (11)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив засилва охраната на резерватите за периода от 1 май до 30 октомври 2006. Това е определеният със заповед на Министъра на околната среда и водите пожароопасен сезон в защитените територии – изключителна държавна собственост
23.05.2006

За резерватите “Червената стена” и “Изгорялото гюне” РИОСВ – Пловдив е  сключила договори с пожаронаблюдатели -  местни жители, които да извършват допълнителни  наблюдения на ценните природни територии през пожароопасния сезон. Сформирани са и доброволни  групи от жители  на  с. Доростан, с. Бачково и гр. Кричим за гасене на пожари в защитените територии.
 
За предотвратяване опасността от  възникване на пожари РИОСВ – Пловдив е направила предписания до кметовете на общини  за недопускане паленето на стърнища, крайпътни ивици и сухи треви.
 
През пожароопасния сезон служителите на РИОСВ – Пловдив ще извършват  периодични проверки  и дежурства по график в резерватите.