Други
  2024
  февруари (9)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив засилва охраната на резерватите за периода от 1 май до 30 октомври 2006. Това е определеният със заповед на Министъра на околната среда и водите пожароопасен сезон в защитените територии – изключителна държавна собственост
23.05.2006

За резерватите “Червената стена” и “Изгорялото гюне” РИОСВ – Пловдив е  сключила договори с пожаронаблюдатели -  местни жители, които да извършват допълнителни  наблюдения на ценните природни територии през пожароопасния сезон. Сформирани са и доброволни  групи от жители  на  с. Доростан, с. Бачково и гр. Кричим за гасене на пожари в защитените територии.
 
За предотвратяване опасността от  възникване на пожари РИОСВ – Пловдив е направила предписания до кметовете на общини  за недопускане паленето на стърнища, крайпътни ивици и сухи треви.
 
През пожароопасния сезон служителите на РИОСВ – Пловдив ще извършват  периодични проверки  и дежурства по график в резерватите.