Други
  2024
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

1 май е крайният срок за организиране на пунктове за охлюви
22.04.2019

 РИОСВ – Пловдив напомня, че крайният срок за подаване на уведомления за организиране на пунктове за изкупуване на охлюви на територията на инспекцията е до 1 май 2019 г. Периодът за събиране и изкупуване на живи охлюви за търговски цели или фермерско отглеждане е от 10 май до 30 юни включително.

Съгласно заповед № РД-361 от 9 април 2004 г. на министъра на околната среда и водите пунктовете трябва да бъдат оборудвани с хладилно помещение, калибровъчно сито с диаметър на отворите 28 мм, какъвто е минималният размер на събираните и изкупувани охлюви, и подходящ амбалаж за съхранение и транспортиране. Отговорниците на пунктовете са задължени да връщат незабавно в природата предадените маломерни охлюви.
Експерти на РИОСВ - Пловдив ще извършат проверки дали изкупвателните пунктове отговарят на изискванията, регламентирани в заповедта на министъра на околната среда и водите и за наличието на изкупени маломерни охлюви. При установяване на нарушения съгласно чл. 124 от Закона за биологичното разнообразие физическите лица ще се наказват с глоби от 100 до 1000 лв., а юридическите - от 200 до 5000 лeва.
 
 
 
За контакти:
тел. 032 627 466