Други
  2023
  март (15)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  1970

Новини

1 май е крайният срок за организиране на пунктове за охлюви
22.04.2019

 РИОСВ – Пловдив напомня, че крайният срок за подаване на уведомления за организиране на пунктове за изкупуване на охлюви на територията на инспекцията е до 1 май 2019 г. Периодът за събиране и изкупуване на живи охлюви за търговски цели или фермерско отглеждане е от 10 май до 30 юни включително.

Съгласно заповед № РД-361 от 9 април 2004 г. на министъра на околната среда и водите пунктовете трябва да бъдат оборудвани с хладилно помещение, калибровъчно сито с диаметър на отворите 28 мм, какъвто е минималният размер на събираните и изкупувани охлюви, и подходящ амбалаж за съхранение и транспортиране. Отговорниците на пунктовете са задължени да връщат незабавно в природата предадените маломерни охлюви.
Експерти на РИОСВ - Пловдив ще извършат проверки дали изкупвателните пунктове отговарят на изискванията, регламентирани в заповедта на министъра на околната среда и водите и за наличието на изкупени маломерни охлюви. При установяване на нарушения съгласно чл. 124 от Закона за биологичното разнообразие физическите лица ще се наказват с глоби от 100 до 1000 лв., а юридическите - от 200 до 5000 лeва.
 
 
 
За контакти:
тел. 032 627 466