Други
  2024
  април (11)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

От 2001 г. до сега в Пловдивски регион са обезвредени общо 633 403 кг. стари и негодни за употреба пестициди. Пестицидите са били съхранявани в стари и полуразрушени складове, опасни за живота на хората и околната среда
26.05.2006

С безвъзмездната финансова помощ на  Предприятието за опазване на околната среда  към Министерството на околната среда и водите през последните пет години  са ликвидирани 32 склада за пестициди  в населените места – с. Крумово, с. Скобелево, с. Черничево, с. Красново, с. Драгомир, гр. Съединение, с. Шишманци, с. Болярино, с. Стряма, с. Белозем, с. Момино, гр. Раковски, с. Маноле, с. Бенковски, с. Калековец, с. Труд, с. Войводиново, с. Скутаре, с. Ясно поле, с. Костиево, с. Манолско конаре, с. Зелениково, с. Върбен, с. Бабек, с. Свежен, с. Златосел, с. Отец Кирилово, с. Стрелци и с. Дрангово, с. Михилци, с. Точиларци  и склад за пестициди на «Деметра Агрохим сервиз».
 
Към настоящият момент пестицидите са препакетирани и са събрани в ремонтирани централни складови депа, стопанисвани от общините.