Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

От 2001 г. до сега в Пловдивски регион са обезвредени общо 633 403 кг. стари и негодни за употреба пестициди. Пестицидите са били съхранявани в стари и полуразрушени складове, опасни за живота на хората и околната среда
26.05.2006

С безвъзмездната финансова помощ на  Предприятието за опазване на околната среда  към Министерството на околната среда и водите през последните пет години  са ликвидирани 32 склада за пестициди  в населените места – с. Крумово, с. Скобелево, с. Черничево, с. Красново, с. Драгомир, гр. Съединение, с. Шишманци, с. Болярино, с. Стряма, с. Белозем, с. Момино, гр. Раковски, с. Маноле, с. Бенковски, с. Калековец, с. Труд, с. Войводиново, с. Скутаре, с. Ясно поле, с. Костиево, с. Манолско конаре, с. Зелениково, с. Върбен, с. Бабек, с. Свежен, с. Златосел, с. Отец Кирилово, с. Стрелци и с. Дрангово, с. Михилци, с. Точиларци  и склад за пестициди на «Деметра Агрохим сервиз».
 
Към настоящият момент пестицидите са препакетирани и са събрани в ремонтирани централни складови депа, стопанисвани от общините.