Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Планирани прояви от РИОСВ – Пловдив по случай 5 юни - Световния ден на околната среда
30.05.2006

05  юни  е  Световния ден на околната среда, който ще се отбележи в повече от над 100 страни в света.  По този повод  Европейската комисия организира  Зелената седмица, която тази година е под мотото «Биоразнообразието е живот».

Терминът «биоразнообразие»  получава международно политическо признание. с подписването на конвенцията за биологичното разнообразие през 1992 г. на Световната конференция в Рио де Жанейро. През  2002 г. у нас е приет   закона за билогичното разнообразие.
 
Биоразнообразието включва цялото разнообразие в природата – от гените до биосферата. То присъства навсякъде, обхваща гени, животински и растителни видове, екосистеми и ландшафти. Включва горските, сладководните е морските екоситеми, тези на почвите, земеделските кулутури, дивите видове и микроорганизмите.
 
Планираните от РИОСВ – Пловдив прояви по случай световния ден на околната среда са посветени на популяризиране на уникалното биологично разнообразие и  защитените територии в Пловдивски регион – учебно - образователни екскурзии, посещения на защитени територии, ден на отворени врати и др.   Планирани са също така   дейности по почистване на защитени територии с участието на ученици и неправителствени органиции, с цел  популяризиране идеята за разделно събиране на отпадъците.