Други
  2024
  април (10)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив извърши внезапна проверка на кооперация „Св. Власий“ в село Труд
05.04.2019
             РИОСВ – Пловдив извърши внезапна проверка съвместно с представител на РУ – Труд при ОД на МВР Пловдив във Всестранна кооперация „Св. Власий“ с. Труд. Проверката, направена на 03.04.2019 г., е във връзка с многобройните сигнали на граждани за незаконна дейност по разкомплектоване на излезли от употреба МПС.

При извършения оглед не е установена дейност по разкомплектоване на моторни превозни средства, нито лица, извършващи нерегламентирана дейност. Снети са писмени обяснения на собственика на паркираните в имота автомобили от органите на реда. Той е декларирал, че ползва предоставения му терен само за временен паркинг и склад. Разкомплектоването на МПС се извършва в оторизиран сервиз в Пловдив, като компонентите се съхраняват в наето помещение.

От страна на РИОСВ – Пловдив контролът ще продължи, като при констатирани нарушения ще бъдат предприети съответните административно-наказателни действия.

 

 

е-mail: pr_riosv_pd@dir.bg