Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Понижено замърсяване на почвите и запазено качество на повърхностните води в Пловдивски регион, сочат данни от годишния доклад за състоянието на околната среда през 2005 г. на РИОСВ-Пловдив
02.06.2006

Тенденции към намаляване на почвеното замърсяване и към запазване качеството на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване през 2005 г. в Пловдивски регион, сочат данни от годишния доклад на РИОСВ – Пловдив. По отношение на атмосферния въздух е отчетено  превишаване на допустимити норми в отделни дни през зимата, което се дължи на масовото  използване на твърди горива  /въглища и дърва/  за отопление в битовия сектор. 
 
Годишният доклад  за състоянието на околната среда се издава  за пета поредна година. Целта на изданието е да информира гражданите, неправителствените организации, местните органи за състоянието на околната среда през 2005 г. в Пловдивска област; както и за  проблемите и предприетите от РИОСВ – Пловдив действия за решаването им.  Ползването на изданието в учебните заведения ще допринесе за развиване на  екологичното възпитание у подрастващите.
 
РИОСВ – Пловдив ще предостави доклада на висши учебни заведения, общини и библиотеки в Пловдивска област. Годишникът е публикуван и  в интернет страницата на Регионалната инспекция.