Други
  2020
  април (2)
  март (12)
  февруари (9)
  януари (10)
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Понижено замърсяване на почвите и запазено качество на повърхностните води в Пловдивски регион, сочат данни от годишния доклад за състоянието на околната среда през 2005 г. на РИОСВ-Пловдив
02.06.2006

Тенденции към намаляване на почвеното замърсяване и към запазване качеството на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване през 2005 г. в Пловдивски регион, сочат данни от годишния доклад на РИОСВ – Пловдив. По отношение на атмосферния въздух е отчетено  превишаване на допустимити норми в отделни дни през зимата, което се дължи на масовото  използване на твърди горива  /въглища и дърва/  за отопление в битовия сектор. 
 
Годишният доклад  за състоянието на околната среда се издава  за пета поредна година. Целта на изданието е да информира гражданите, неправителствените организации, местните органи за състоянието на околната среда през 2005 г. в Пловдивска област; както и за  проблемите и предприетите от РИОСВ – Пловдив действия за решаването им.  Ползването на изданието в учебните заведения ще допринесе за развиване на  екологичното възпитание у подрастващите.
 
РИОСВ – Пловдив ще предостави доклада на висши учебни заведения, общини и библиотеки в Пловдивска област. Годишникът е публикуван и  в интернет страницата на Регионалната инспекция.