Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив задължи кметовете на общини да осигурят площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата
01.04.2019
        РИОСВ - Пловдив задължи кметовете на общините Куклен, Кричим, Съединение, Марица и Перущица в срок до два месеца да осигурят поне една площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни, опасни, строителни, биоразградими и други на територията на съответната община, а при необходимост - и повече на брой площадки.

      Съгласно чл.19, ал.3, т.11 от Закона за управление на отпадъците произтичащите от тази разпоредба ангажименти на кметовете могат да бъдат реализирани посредством изграждането на такива площадки или чрез сключване на договор с лица, притежаващи съответния документ за дейности с отпадъци по чл.35 от ЗУО.

       При неизпълнение на задълженията ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки.

       Законът за управление на отпадъците предвижда налагане на глоба на кмет на община в размер от 3000 до 10 000 лв.