Други
  2024
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив глобява незаконни пунктове за събиране на отпадъци
28.03.2019
РИОСВ – Пловдив извърши множество съвместни проверки с инспектори от ЦУ на НАП и от сектор „Икономическа полиция“ при ОД на МВР – Пловдив в периода 22-27 март 2019 г. в пунктове за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и пунктове за събиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), ИУМПС и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) на територията на област Пловдив.
 
При извършените проверки са констатирани 3 незаконни пункта за разкомплектоване на ИУМПС в общините Пловдив, Куклен и Карлово и един незаконен пункт за събиране на ОЧЦМ, ИУМПС и НУБА в община Родопи. Те нямат издадени решения за извършваната дейност от директора на РИОСВ – Пловдив, което е нарушение на Закона за управление на отпадъците.
В резултат от извършените съвместни проверки от страна на РИОСВ – Пловдив ще бъдат предприети съответните административно наказателни мерки.
 
Предвидената в закона санкция за подобно нарушение за физически лица е глоба в размер от 1400 до 4000 лв., а за юридически лица, имуществена санкция в размер от 7000 до 20 000 лв.