Други
  2020
  юни (2)
  май (11)
  април (10)
  март (12)
  февруари (9)
  януари (10)
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив глобява незаконни пунктове за събиране на отпадъци
28.03.2019
РИОСВ – Пловдив извърши множество съвместни проверки с инспектори от ЦУ на НАП и от сектор „Икономическа полиция“ при ОД на МВР – Пловдив в периода 22-27 март 2019 г. в пунктове за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и пунктове за събиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), ИУМПС и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) на територията на област Пловдив.
 
При извършените проверки са констатирани 3 незаконни пункта за разкомплектоване на ИУМПС в общините Пловдив, Куклен и Карлово и един незаконен пункт за събиране на ОЧЦМ, ИУМПС и НУБА в община Родопи. Те нямат издадени решения за извършваната дейност от директора на РИОСВ – Пловдив, което е нарушение на Закона за управление на отпадъците.
В резултат от извършените съвместни проверки от страна на РИОСВ – Пловдив ще бъдат предприети съответните административно наказателни мерки.
 
Предвидената в закона санкция за подобно нарушение за физически лица е глоба в размер от 1400 до 4000 лв., а за юридически лица, имуществена санкция в размер от 7000 до 20 000 лв.