Други
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Глоби за изкупуване на билки за допуснати нарушения наложи РИОСВ – Пловдив
08.06.2006

Експерти от РИОСВ – Пловдив  глобиха   2 пункта за изкупуване на билки  в селата Стряма и Момино село, община  Раковски.  В билковите пунктове се извършвало изкупуване и първична заготовка на лечебни растения, без да  е уведомена РИОСВ – Пловдив и без да са спазени изискванията на Закона за лечебните растения. Размерът на глобата  е до 1000 лв. за физически лица и до 2 500 лв. за фирми.  
 
В с.Войнягово, община Карлово експертите от РИОСВ  наложиха акт на билков пункт, в който се изкупуват лечебни растения без необходимите позволителни за ползване.  Предвидената по закон глоба  за това  е  до 5 000 лв.
 
Съгласно изискванията на Закона за лечебните растения  всеки билкозаготвител е длъжен да уведоми РИОСВ за местоположението и отговорника на пункта, както и да представи необходимите документи за това. В пункта трябва да се спазват определени хигиенни  изисквания и да се води  документация за изкупените  билки  и   проведения инструктаж. Задължително е преди събиране на диворастящите билки да се получи позволително от съответното Държавно лесничейство или община, от чиято територия се берат лечебните растения. Тези  изисквания са предвидени в  Закона за лечебните растения  за да се осигури опазването от увреждане и устойчивото ползване  на  ресурсите от лечебни растения у нас.