Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Глоби за изкупуване на билки за допуснати нарушения наложи РИОСВ – Пловдив
08.06.2006

Експерти от РИОСВ – Пловдив  глобиха   2 пункта за изкупуване на билки  в селата Стряма и Момино село, община  Раковски.  В билковите пунктове се извършвало изкупуване и първична заготовка на лечебни растения, без да  е уведомена РИОСВ – Пловдив и без да са спазени изискванията на Закона за лечебните растения. Размерът на глобата  е до 1000 лв. за физически лица и до 2 500 лв. за фирми.  
 
В с.Войнягово, община Карлово експертите от РИОСВ  наложиха акт на билков пункт, в който се изкупуват лечебни растения без необходимите позволителни за ползване.  Предвидената по закон глоба  за това  е  до 5 000 лв.
 
Съгласно изискванията на Закона за лечебните растения  всеки билкозаготвител е длъжен да уведоми РИОСВ за местоположението и отговорника на пункта, както и да представи необходимите документи за това. В пункта трябва да се спазват определени хигиенни  изисквания и да се води  документация за изкупените  билки  и   проведения инструктаж. Задължително е преди събиране на диворастящите билки да се получи позволително от съответното Държавно лесничейство или община, от чиято територия се берат лечебните растения. Тези  изисквания са предвидени в  Закона за лечебните растения  за да се осигури опазването от увреждане и устойчивото ползване  на  ресурсите от лечебни растения у нас.