Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Месечна санкция в размер на 5 700 лв. наложи РИОСВ - Пловдив на “Стомар Инвест” АД – Пловдив
09.06.2006

Месечна санкция в размер  5 700 лв ще плаща “Стомар Инвест” АД – Пловдив за изпускане на непречистени отпадъчни води от свинеферма с.Белозем  в отводнителен канал. Санкцията е разписана  от Министъра на околната  среда и водите по предложение на РИОСВ – Пловдив.
 
Свинефермата, която се намира край  автомагистрала “Тракия”,  е въведена в експлоатация без да са изградени съоражения за пречистване на отпадъчните води. Въпреки предписанията на РИОСВ – Пловдив за преустановяване на замърсяването, “Стомар Инвест” АД не е предприело  необходимите мерки за привеждане дейността на свинефермата съгласно изискванията на Закона за водите. Освен наложената  месечна санкция,  дружеството е глобено от РИОСВ – Пловдив  и  за  липса на разрешително за заустване.  Глобата съглано Закона за водите  за това нарушение  е от 1 000 до 10 000 лв.
 
За изпускане на отпадъчни води, които не отговарят на нормите, съгласно разрешителното за заустване, РИОСВ – Пловдив е наложила  ежемесечна санкция в размер на 296 лв. на “Галус – 2004” ЕООД  за  птицекланницата в с. Милево.
 
Глоби в размер на 1 500 лв.  на Консервна фабрика “Йока” ЕООД с. Куртово конаре  и  2000 лв. на “Интендатско обслужване” ЕАД кл. Калофер е наложила  Регионалната инспекция за неспазване условията в разрешителното за заустване, съгласно Закона за водите.