Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Месечна санкция в размер на 5 700 лв. наложи РИОСВ - Пловдив на “Стомар Инвест” АД – Пловдив
09.06.2006

Месечна санкция в размер  5 700 лв ще плаща “Стомар Инвест” АД – Пловдив за изпускане на непречистени отпадъчни води от свинеферма с.Белозем  в отводнителен канал. Санкцията е разписана  от Министъра на околната  среда и водите по предложение на РИОСВ – Пловдив.
 
Свинефермата, която се намира край  автомагистрала “Тракия”,  е въведена в експлоатация без да са изградени съоражения за пречистване на отпадъчните води. Въпреки предписанията на РИОСВ – Пловдив за преустановяване на замърсяването, “Стомар Инвест” АД не е предприело  необходимите мерки за привеждане дейността на свинефермата съгласно изискванията на Закона за водите. Освен наложената  месечна санкция,  дружеството е глобено от РИОСВ – Пловдив  и  за  липса на разрешително за заустване.  Глобата съглано Закона за водите  за това нарушение  е от 1 000 до 10 000 лв.
 
За изпускане на отпадъчни води, които не отговарят на нормите, съгласно разрешителното за заустване, РИОСВ – Пловдив е наложила  ежемесечна санкция в размер на 296 лв. на “Галус – 2004” ЕООД  за  птицекланницата в с. Милево.
 
Глоби в размер на 1 500 лв.  на Консервна фабрика “Йока” ЕООД с. Куртово конаре  и  2000 лв. на “Интендатско обслужване” ЕАД кл. Калофер е наложила  Регионалната инспекция за неспазване условията в разрешителното за заустване, съгласно Закона за водите.