Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

“Пълдин газ” ООД с. Войводиново да спре производството на биодизел е предписала РИОСВ-Пловдив
13.06.2006

РИОСВ – Пловдив е издала предписание за преустановяване производството на биодизел и за демонтиране на инсталацията, изградена край с.Войводиново от “Пълдин газ” ООД .
 
Дружеството е започнало производството на биодизел без  разрешение, което сe изисква от Закона за опазване на околната среда. “Пълдин газ” ООД, с.Войводиново е подало в РИОСВ – Пловдив уведомление за  “инвестиционно предложение”, но извършената от експерти  проверка установила, че инсталацията е изградена и вече се  произвежда биодизел.
 
Производството на биодизел  попада в приложение 2 на Закона за опазване на околната среда, за което е необходимо издаване на решение от директора на РИОСВ. Дейността подлежи и на процедура по издаване на комплесно разрешително от Министъра на околната среда и водите. Двете процедури са независими  и  трябва да се изпълнят  преди получаване на разрешение за строеж от общината.
 
За неизпълнение на тези процедури, които са в нарушение на Закона за опазване на околната среда  на “Пълдин газ” ООД  е съставен акт, чиито размер  според закона e от 1 000 до 10 000 лв.