Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

“Пълдин газ” ООД с. Войводиново да спре производството на биодизел е предписала РИОСВ-Пловдив
13.06.2006

РИОСВ – Пловдив е издала предписание за преустановяване производството на биодизел и за демонтиране на инсталацията, изградена край с.Войводиново от “Пълдин газ” ООД .
 
Дружеството е започнало производството на биодизел без  разрешение, което сe изисква от Закона за опазване на околната среда. “Пълдин газ” ООД, с.Войводиново е подало в РИОСВ – Пловдив уведомление за  “инвестиционно предложение”, но извършената от експерти  проверка установила, че инсталацията е изградена и вече се  произвежда биодизел.
 
Производството на биодизел  попада в приложение 2 на Закона за опазване на околната среда, за което е необходимо издаване на решение от директора на РИОСВ. Дейността подлежи и на процедура по издаване на комплесно разрешително от Министъра на околната среда и водите. Двете процедури са независими  и  трябва да се изпълнят  преди получаване на разрешение за строеж от общината.
 
За неизпълнение на тези процедури, които са в нарушение на Закона за опазване на околната среда  на “Пълдин газ” ООД  е съставен акт, чиито размер  според закона e от 1 000 до 10 000 лв.