Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Глоби по 10 000 лв. наложи РИОСВ на КЦМ и АГРИЯ
14.06.2006

Глоби по  10 000 лв. наложи РИОСВ на “КЦМ” АД-Пловдив и “АГРИЯ” АД – Пловдив. Експертите установиха нарушения на  условията и  сроковете в издадените  от Министерството на околната среда и водите комплексни разрешителни.
 
Актове са наложени още и на  «Дружба СЗ» АД, ОЦ «Пловдив-Юг» «АДФ-България» ЕООД, гр.Първомай и ТЕЦ “Пловдив-север”.
 
Проверките  на големите промишлени предприятия, които имат издадени комплексни разрешителни се правят от март, по утвърден от Министъра на околната среда и водите график. Целта им е да  се установи как се спазват условията, сроковете и инвестиционните програми в комплексните разрешителни, осигуряващи опазването на околната среда от замърсяване. За тези нарушения в Закона за опазване на околната среда и предвидена глоба в размер от 10 000  до 100 000 лева.