Други
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Глоби по 10 000 лв. наложи РИОСВ на КЦМ и АГРИЯ
14.06.2006

Глоби по  10 000 лв. наложи РИОСВ на “КЦМ” АД-Пловдив и “АГРИЯ” АД – Пловдив. Експертите установиха нарушения на  условията и  сроковете в издадените  от Министерството на околната среда и водите комплексни разрешителни.
 
Актове са наложени още и на  «Дружба СЗ» АД, ОЦ «Пловдив-Юг» «АДФ-България» ЕООД, гр.Първомай и ТЕЦ “Пловдив-север”.
 
Проверките  на големите промишлени предприятия, които имат издадени комплексни разрешителни се правят от март, по утвърден от Министъра на околната среда и водите график. Целта им е да  се установи как се спазват условията, сроковете и инвестиционните програми в комплексните разрешителни, осигуряващи опазването на околната среда от замърсяване. За тези нарушения в Закона за опазване на околната среда и предвидена глоба в размер от 10 000  до 100 000 лева.