Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Нерегламентирано сметище в защитена местност установиха експерти на РИОСВ-Пловдив
06.08.2010

При проверка в защитената местност „Чинар дере” край с. Тополово, общ. Асеновград експерти от РИОСВ-Пловдив установиха нерегламентирано натрупване на битови и строителни материали. С отпадъци е замърсена и минаващата през местността река Чинар дере. Проверката показа и че в границите на защитената територия не са поставени табели, информиращи за статута й и за режимите в нея.

Защитената местност е обявена с цел да се опази едно от последните естествени находища на източен чинар у нас. В нейните граници е забранено, според Закона за защитените територии,  строителство, изземване на инертни материали, корекция на речно корито, реконструкционни сечи и залесяване с неприсъщи дървесни видове, увреждане и унищожаване на естествената растителност, бране на букети, събиране на билки, паша на животни, замърсяване със строителни, битови и промишлени отпадъци

Защитената  местност „Чинар дере” се стопанисва и управлява от Държавното горско стопанство-Асеновград и от община Асеновград. На директора на стопанството и на кмета на общината са дадени предписания до 30 саптември местността да бъде почистена от  натрупаните отпадъци. Горското стопанство се задължавада изработи и монтира при основните подстъпи  към защитената местност информационни табели, указващи статута на местността и режимите в нея. Нарушаването на режимите се наказва с глоба от 500 лв. до 5000 лв за физически лица, за юридически лица – до 10 000 лв.

Проверките на екоекспертите показват, че е практика замърсяването на природата с нерегламентирани сметища. Задължение на кметовете, на чиято територия се образуват незаконните замърсявания, е да организират изчистването на боклуците и да не допускат натрупването  на нови.