Други
  2020
  май (11)
  април (10)
  март (12)
  февруари (9)
  януари (10)
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Нерегламентирано сметище в защитена местност установиха експерти на РИОСВ-Пловдив
06.08.2010

При проверка в защитената местност „Чинар дере” край с. Тополово, общ. Асеновград експерти от РИОСВ-Пловдив установиха нерегламентирано натрупване на битови и строителни материали. С отпадъци е замърсена и минаващата през местността река Чинар дере. Проверката показа и че в границите на защитената територия не са поставени табели, информиращи за статута й и за режимите в нея.

Защитената местност е обявена с цел да се опази едно от последните естествени находища на източен чинар у нас. В нейните граници е забранено, според Закона за защитените територии,  строителство, изземване на инертни материали, корекция на речно корито, реконструкционни сечи и залесяване с неприсъщи дървесни видове, увреждане и унищожаване на естествената растителност, бране на букети, събиране на билки, паша на животни, замърсяване със строителни, битови и промишлени отпадъци

Защитената  местност „Чинар дере” се стопанисва и управлява от Държавното горско стопанство-Асеновград и от община Асеновград. На директора на стопанството и на кмета на общината са дадени предписания до 30 саптември местността да бъде почистена от  натрупаните отпадъци. Горското стопанство се задължавада изработи и монтира при основните подстъпи  към защитената местност информационни табели, указващи статута на местността и режимите в нея. Нарушаването на режимите се наказва с глоба от 500 лв. до 5000 лв за физически лица, за юридически лица – до 10 000 лв.

Проверките на екоекспертите показват, че е практика замърсяването на природата с нерегламентирани сметища. Задължение на кметовете, на чиято територия се образуват незаконните замърсявания, е да организират изчистването на боклуците и да не допускат натрупването  на нови.