Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Глоби на кметове за нерегламентрани сметища наложи РИОСВ
15.06.2006

Глоби на кметове за образуване на  нерегламентрани сметища наложи РИОСВ. Санкционирани са  кметовете  на град  Калофер и  село Три водици заради това, че  не спазват  задълженията си по организиране на сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци.   
 
При извършените проверки, експерти установиха масово изхвърляне на отпадъци в  дерета и крайпътни зони.
 
Съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците кметовете на населените места са длъжни да организират сметосъбиране на  отпадъците  и извозването им до депата  край с.Цалапица и гр.Карлово. В Пловдивска област  това  са двете депа, които отговарят на изискванията за депониране на твърди битови отпадъци.
 
Глобите на кметовете, които нарушават тези законови изисквания са в размер от 100 до 6 000 лв.