Други
  2024
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Проверка за опазването на редките и защитени видове в пещера “Гаргина дупка” направиха експерти от РИОСВ-Пловдив
22.06.2006

 Експерти от РИОСВ-Пловдив направиха проверка за  опазването на редките и защитени животински видове в природна забележителност пещера “Гаргина дупка”, във връзка с изграждането на система за водоснабдяване  в района.

  Извиращи  от пещерата води   ще се използват  за снабдяване с питейна вода на манастирски комплекс “Кръстова гора” и селата Мостово и Борово.

Допълнителното водоснабдяване се налага поради недостиг на вода в тези населени места и разрастващия се комплекс “Кръстова гора”.

 Министърът  на околната среда и водите е съгласувал инвестиционното предложение за изграждане на системата за водоснабдяване, но при стриктното спазване на условия за опазване на растителните и животински видове.

В пещерата са  забранени всякакви дейности и влизането на хора и животни през размножителния период на прилепите от 1 май до 10 август и през периода на зимуването  им от 1 ноември до 15 март.  Контролът по изпълнение на  условията е възложен на експерти от от РИОСВ-Пловдив.
   
При проверката се установи, че дейностите по изграждане на системата за водоснабдяване са започнали.  До момента е построена в груб строеж помпената станция  и е подготвено трасето за водопровода, по който ще тече водата, извираща от прилепната пещера. Тези дейности се извършват извън пещерата  и не нарушават нормалните условия за размножаване на прилепите. На фирмата–изпълнител е предписано да спазва стриктно заповедта за обявяване на защитената територия, издадена от министъра на околната среда и водите през 2003 г. За нарушаването й, законът  за защитените територии предвижда глоба от 5 000 до 50 000 лв.

Пещерата край с. Мостово е едно от най-важните убежища  в Западни Родопи за зимуване и размножаване на защитени и редки видове прилепи. Тя е сред тринайсетте най-значими прилепни пещери в България и най-дългата в  Добростанския пещерен район.