Други
  2020
  април (2)
  март (12)
  февруари (9)
  януари (10)
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Проверка за опазването на редките и защитени видове в пещера “Гаргина дупка” направиха експерти от РИОСВ-Пловдив
22.06.2006

 Експерти от РИОСВ-Пловдив направиха проверка за  опазването на редките и защитени животински видове в природна забележителност пещера “Гаргина дупка”, във връзка с изграждането на система за водоснабдяване  в района.

  Извиращи  от пещерата води   ще се използват  за снабдяване с питейна вода на манастирски комплекс “Кръстова гора” и селата Мостово и Борово.

Допълнителното водоснабдяване се налага поради недостиг на вода в тези населени места и разрастващия се комплекс “Кръстова гора”.

 Министърът  на околната среда и водите е съгласувал инвестиционното предложение за изграждане на системата за водоснабдяване, но при стриктното спазване на условия за опазване на растителните и животински видове.

В пещерата са  забранени всякакви дейности и влизането на хора и животни през размножителния период на прилепите от 1 май до 10 август и през периода на зимуването  им от 1 ноември до 15 март.  Контролът по изпълнение на  условията е възложен на експерти от от РИОСВ-Пловдив.
   
При проверката се установи, че дейностите по изграждане на системата за водоснабдяване са започнали.  До момента е построена в груб строеж помпената станция  и е подготвено трасето за водопровода, по който ще тече водата, извираща от прилепната пещера. Тези дейности се извършват извън пещерата  и не нарушават нормалните условия за размножаване на прилепите. На фирмата–изпълнител е предписано да спазва стриктно заповедта за обявяване на защитената територия, издадена от министъра на околната среда и водите през 2003 г. За нарушаването й, законът  за защитените територии предвижда глоба от 5 000 до 50 000 лв.

Пещерата край с. Мостово е едно от най-важните убежища  в Западни Родопи за зимуване и размножаване на защитени и редки видове прилепи. Тя е сред тринайсетте най-значими прилепни пещери в България и най-дългата в  Добростанския пещерен район.