Други
  2023
  март (15)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  1970

Новини

Глоби на розоварни за изпускане на отпадъчни води наложи РИОСВ – Пловдив
28.06.2006

Глоби на розоварни за изпускане на отпадъчни води наложи РИОСВ – Пловдив през изминалата седмица. Санкционирани са фирмите “РОЗА БУЛ” ООД – Пловдив и “Българска роза” АД гр.Карлово.
 
При извършена проверка на “Дестилерия” с.Черноземен, собственост на “РОЗА БУЛ” ООД, експерти от РИОСВ – Пловдив констатираха  наличие на наноси от розови джибри в р.Стряма. Анализът на взетите водни  проби  показва, че от розоварната се  изпускат отпадъчни води, които не отговарят на нормите, определени в разрешителното за заустване. Дестилерията има изградено пречиствателно съоръжение, но то работи  неефективно и не пречиства  формираните от  дейността й води. 
 
За замърсяване водите на р.Стряма, РИОСВ – Пловдив е съставила акт на “РОЗА БУЛ” ООД, като размерът на глобата, определена със Закона за водите,  е от 1 000 до 10 000 лв.
 
Санкционирана от екоинспекцията е и “Българска роза” АД гр.Карлово за  розоварната в с.Каравелово. На дружеството е съставен акт за изпускане на  непречистени отпадъчни води в минаващия край селото отводнителен канал.