Други
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Започва зимното измерване на качеството на атмосферния въздух в с. Белащица
18.02.2019
РИОСВ-Пловдив започва от днес, 18 февруари измерване на качеството на атмосферния въздух в село Белащица, общ.Родопи.
Мобилната автоматична станция на Регионална лаборатория - Пловдив към ИАОС е разположена в близост до хотелски комплекс „Св. Георги“ в началото на селото откъм кариерите. Мястото е съгласувано с жителите на селото.
Измерването ще се извършва 4 пъти в годината по 14 дни през всеки един от четирите годишни сезона и е във връзка с изпълнение на годишния график за имисионен контрол и многобройните сигнали от жителите на населеното място. Целта на измерването е да се определи  въздействието на дейността на двете кариери (за добив на инертни материали) върху качеството на атмосферния въздух в селото. След приключване на мониторинга ще се направи анализ на въздействието на работата на кариерите върху качеството на въздуха. 
 
 
Пресцентър:
тел. 032/62 74 66 – в. 103