Други
  2023
  декември (3)
  ноември (10)
  октомври (4)
  септември (10)
  август (1)
  юли (4)
  юни (17)
  май (8)
  април (13)
  март (17)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив започна инвентаризация на притежателите на съоръжения, потенциално съдържащи опасните химични съединения полихлорирани бифенили
29.06.2006

РИОСВ – Пловдив започна инвентаризация  на притежателите на съоръжения, съдържащи опасните за човека и околната среда химични съединения – полихлорирани бифенили. Тези съединения са произведени и въведени в експлоатация преди 80-те години и са използвани като подобрители, повишаващи експлоатационните свойства и качества на масла и работни течности.  Въпреки предимствата им и широката им употреба те са едни от най - разпространените органични замърсители, които притежават токсични свойства и са устойчиви на разграждане.  
 
Целта на предприетата инвентаризация  е да се информират всички притежатели на обурудване, потенциално съдържащо опасните съединения за започване на незабавни действия за преустановяване  използването им  на територията на Пловдивски регион.
 Министърът на околната среда и водите  със заповед е  утвърдил указания за инвентаризация, маркиране и почистване на оборудване, съдържащо  полихлорирани бифенили, както и за третиране и транспортиране на отпадъци, съдържащи тези органични замърсители.
 
РИОСВ – Пловдив вече уведоми всички притежатели на трансформатори и кондензатори, резистори, индуктури, изолатори във високоволтови ел.станции, високоволтови прекъсвачи и др. Те трябва да предприемат незабавни действия за описание  на притежаваното от тях оборудване и да уведомят писмено Инспекцията  в срок до 30.09. 2006 г. за резултатите от него.
 
Целта на предприетите действия е  да се извърши почистване, събиране, третиране (унищожаване и или обезвреждане) на работни течности, съдържащи   полихлорирани бифенили и замяната им с масла на минерална основа, без  съдържание на  хлор.