Други
  2023
  септември (10)
  август (1)
  юли (4)
  юни (17)
  май (8)
  април (13)
  март (17)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив спечели делото за зоокъта в Пловдив
11.02.2019
Върховният административен съд потвърди окончателно становището на РИОСВ – Пловдив, съгласно което реконструкцията и модернизацията на Зоокъта в Пловдив не подлежи на процедура по ОВОС и няма да окаже отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.
Съдебната сага за зоологическата градина е почти 4-годишна. Тя стартира през 2015 година, когато сдружение с нестопанска цел атакуват становището на РИОСВ – Пловдив по съдебен ред. След множество съдебни заседания и изслушване на съдебно-техническа експертиза при първоначалното произнасяне на Административния съд беше призна законосъобразността на издадения от екоинспекцията акт.
Съдебното решение беше обжалвано, в резултат на което ВАС върна делото за ново разглеждане от друг състав на съда. Той също се произнесе в полза на РИОСВ – Пловдив, като остави жалбата без уважение. Съдебният акт на новия състав бе обжалван и при повторното разглеждане на делото пред ВАС, магистратите постановиха окончателно решение, с което потвърдиха решението на Пловдивския административен съд.
Проектът за реконструкцията на зоологическата градина предвижда „създаване на нови експозиционни площи и увеличаване на разнообразието на животински видове, зони за отдих, детски кътове, изграждане на нови хабитати за новите видове и разширяване на съществуващите с цел осигуряване на нужната площ за благоприятното развитие на животните“.
Инвестиционното предложение на община Пловдив не попада в обхвата на Приложение 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и не подлежи на ОВОС и екологична оценка. Същото е подложено от екоинспекцията на оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, в резултат на която е преценено, че дейностите по реконструкция и модернизация на зоокъта няма да окажат отрицателно въздействие върху защитените зони.  
 
 
 
 
Пресцентър:
тел. 032/62 74 66 – в. 103

е-mail: [email protected]