Други
  2024
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Да се извърши оценка на въздействие върху околната среда за добив на инертни материали от реки, реши РИОСВ – Пловдив
11.07.2006

Да се извърши оценка на въздействие върху околната среда /ОВОС/ за добив на инертни материали от реки, реши РИОСВ – Пловдив.

Инвестиционните намерения за добив на инертни материали от реките Стряма, Марица и Чепеларска бяха подадени в РИОСВ – Пловдив от четири фирми през юни.
 
Според Закона за опазване на околната среда за тази дейност не е задължително изготвянето на ОВОС.  Постъпилите в РИОСВ инвестиционни намерения, обаче, засягат речни участъци с висока природна стойност и богато биологично разнообразие и ще бъдат включени в Националната екологична мрежа – част от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.  Поради тази причина директорът на РИОСВ – Пловдив Ивайло Йотков реши, че за изземването на инертни материали от речните корита е необходимо екип от независими експерти да извърши подробни проучвания и да оцени влиянието върху околната среда.
 
Предварителна комисия, в която са включени представители на природозащитните неправителствени организации “Зелени Балкани”-Пловдив и Българско дружество за защита на птиците - клон Пловдив, специалисти от “Напоителни системи”, Басейнова дирекция -Пловдив и други заинтересовани страни, прави оглед на реките, за които са постъпили инвестиционните намерения и изготвя становище за влиянието върху околната среда.