Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

69 вида защитени птици са били спасени от РИОСВ – Пловдив през 2018 гoдина
01.02.2019
Общо 69 вида защитени птици са били спасени от РИОСВ – Пловдив през 2018 г. Четиридесет и един от тях са под закрилата на Приложение 3 от Закона за биологичното разнообразие. Повече от половината от тях – 24, са бели щъркели. Експертите са спасили и седем ушати сови, два мишелова, кълвач, чухал, керкенез, тръстиков блатар, голяма бяла чапла, кукумявка, бързолет и един таралеж. По-голямата част от птиците са млади екземпляри, паднали от гнездата при опит за летене, вследствие на което са получили различни наранявания.
През годината са спасени и 28 защитени диви пойни птици – щиглец, обикновено конопарче, зеленика и тръстикова овесарка. Установено е, че в нарушение на закона се отглеждат в частен дом в Пловдив. Спрямо нарушителя е образувано досъдебно производство.
Всички спасени видове са изпратени за лечение и рехабилитация в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.   
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103