Други
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

69 вида защитени птици са били спасени от РИОСВ – Пловдив през 2018 гoдина
01.02.2019
Общо 69 вида защитени птици са били спасени от РИОСВ – Пловдив през 2018 г. Четиридесет и един от тях са под закрилата на Приложение 3 от Закона за биологичното разнообразие. Повече от половината от тях – 24, са бели щъркели. Експертите са спасили и седем ушати сови, два мишелова, кълвач, чухал, керкенез, тръстиков блатар, голяма бяла чапла, кукумявка, бързолет и един таралеж. По-голямата част от птиците са млади екземпляри, паднали от гнездата при опит за летене, вследствие на което са получили различни наранявания.
През годината са спасени и 28 защитени диви пойни птици – щиглец, обикновено конопарче, зеленика и тръстикова овесарка. Установено е, че в нарушение на закона се отглеждат в частен дом в Пловдив. Спрямо нарушителя е образувано досъдебно производство.
Всички спасени видове са изпратени за лечение и рехабилитация в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.   
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103