Други
  2020
  февруари (8)
  януари (10)
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

150 проверки за спазване на разрешителния режим за дейности с отпадъци извърши РИОСВ – Пловдив през първата половина на 2006 година
12.07.2006

Експертите от РИОСВ – Пловдив извършиха 150 проверки на обекти относно спазването на разрешителния режим за дейности с опасни,  битови, строителни и производствени отпадъци.
 
Тези разрешения се изискват за обекти, където се  извършват  дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване, третиране или обезвреждане на отпадъци.   Целта на разрешителните за дейности с отпадъци е да се  контролират количествата генерирани отпадъци, както и начините за по-натъташното им  третиране или обезвреждане. Издават  се от директора на РИОСВ  или от  министъра на околната среда и  водите, когато  фирмата притежава обекти, намиращи се на територията на повече от една  РИОСВ, за  срок на действие от 1 до 5 години.

За липсата на разрешителни за дейности с опасни, битови, строителни и  производствени отпадъци в Закона за управление на отпадъците е предвидена глоба от 3 500 до 10 000 лева.  За нарушения по този закон, от началото на годината, експертите от РИОСВ – Пловдив съставиха  52 акта.