Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

150 проверки за спазване на разрешителния режим за дейности с отпадъци извърши РИОСВ – Пловдив през първата половина на 2006 година
12.07.2006

Експертите от РИОСВ – Пловдив извършиха 150 проверки на обекти относно спазването на разрешителния режим за дейности с опасни,  битови, строителни и производствени отпадъци.
 
Тези разрешения се изискват за обекти, където се  извършват  дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване, третиране или обезвреждане на отпадъци.   Целта на разрешителните за дейности с отпадъци е да се  контролират количествата генерирани отпадъци, както и начините за по-натъташното им  третиране или обезвреждане. Издават  се от директора на РИОСВ  или от  министъра на околната среда и  водите, когато  фирмата притежава обекти, намиращи се на територията на повече от една  РИОСВ, за  срок на действие от 1 до 5 години.

За липсата на разрешителни за дейности с опасни, битови, строителни и  производствени отпадъци в Закона за управление на отпадъците е предвидена глоба от 3 500 до 10 000 лева.  За нарушения по този закон, от началото на годината, експертите от РИОСВ – Пловдив съставиха  52 акта.