Други
  2024
  април (10)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Акт за увреждане на почвата от производство на дървени въглища състави РИОСВ – Пловдив
18.07.2006

Експерти от РИОСВ – Пловдив съставиха акт на  производител на дървени въглища  за увреждане на плодородна почва в с.Кръстевич, общ.Хисар .
 
Проверката, която експертите извършиха по сигнал на местни  жители, установи, че в земеделски имот с начин на трайно ползване – ливада се извършва производство на дървени въглища.
 
Дейността  е започнала без да са издадени необходимите  разрешения, съгласно действащото законодателство. Производството на дървени въглища, извършващо се в земеделска земя, е предизвикало увреждане на плодородна почва, тъй като не е извършено предварително отнемане на хумусния слой. За това нарушение на Закона за опазване на околната среда е предвидена глоба от 100 до 6 000 лв.
 
На лицето, организирало производството, експертите предписаха преустановяване на дейността до нейното узаконяване.