Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив не е регистрирал екземпляр от вида каракал
23.01.2019
РИОСВ–Пловдивне е регистрирал екземпляр от вид Caracal caracal /Каракал/.
Каракалът (Caracal caracal) е хищник от семейство Котки, разпространен е в Северна и Източна Африка и Югозападна Азия. Не е защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Според Червения списък на световнозастрашените видове на IUCN, каракалът е незастрашен вид.  
 
Съгласно Закона за защита на животните /ЗЗЖ/ се забранява внасяне, придобиване, продажба, притежаване и отглеждане на екземпляри от разред примати и на диви котки, с изключение на зоологически градини и спасителни центрове.
За нарушителите в закона е предвидена глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 3000 лв.
 
Поради засилен медиен и обществен интерес от страна на РИОСВ – Пловдив съвместно с компетентните органи незабавно са предприети действия. Извършена е проверка на посочения в публикациите адрес в Пловдив на отглеждане на екземпляра, но не открит собственикът, упоменат в медиите. Съвместните действия с компетентните органи продължават до изясняване на случая.
 
 
 
 
 
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103