Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Експерти на РИОСВ – Пловдив конфискуваха четири сухоземни костенурки от частен двор в гр. Перущица.
01.08.2006

Проверката,  извършена по сигнал, получен на «зеления телефон» на РИОСВ, установи, че в частен дом в гр.Перущица се притежават и  отглеждат четири броя сухоземни костенурки. Животните са конфискувани и пуснати на свобода в естествената им среда на живот, а на притежателя на  костенурките е съставен акт.

 
Срещащите се в България два вида сухоземни костенурки, както и двата вида блатни,  са защитени животински видове, според Закона за биологичното разнообразие.  Шипоопашатата и шипобедрена сухоземни костенурки  са включени в Червения лист на световно  застрашените животни на Международния съюз за защита на природата. За тях  са абсолютно забранени всички форми на умишлено улавяне  или  убиване, преследване, притежаване, пренасяне, търговията, препариране, излгане на публични места и т.н.  При установяване на случаи на отглеждане на костенурки или други защитени видове животни  извън естествената им среда е необходимо да се уведоми РИОСВ или Държавно лесничейство. В зависимост от състоянието им, животните  се пускат на свобода в подходящ район  или се  изпращат  за лечение или отглеждане в спасителен център или лицензирани зоологически градини.
 
За нарушаване на тези изисквания на  Закона за биологичното разнообразие е предвидена глоба  до 5 000 лв. за физически лица  и до 10 000 лв за юридически лица.