Други
  2024
  юни (11)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив акцентира върху проверките за нерегламентирани сметища през август
02.09.2010

Контролните проверки за замърсяване на компонентите на околната среда са водещи в дейността на РИОСВ-Пловдив през август.

В направление „Управление на отпадъците” се извършиха проверки за наличие на нерегламентирани сметища в съответствие с разпореждане на Върховната административна прокуратура в селищата в община Първомай. Съставени са актове на кметовете на четири села – Караджалово, Виница, Дълбок извор и Градина за неупражняване на контрол върху дейностите с отпадъци и допусканена нерегламентирани сметища  в землищата на селата. Проверките във връзка с указанията на ВАП продългжават в останалите общини на територията на РИОСВ-Пловдив. Замърсяване с битови и строителни отпадъци е установено и в защитената местност „Чинар дере” край асеновградското село Тополово. На директора на ДГС-Асеновград и на кмета на общината са дадени предписания за изчистване на сметищата и недопускане на ново натрупване на отпадъци.

Два акта за заустване на отпадъчни води са съставени на „Бендойл” ООД, с.Михалци, община Хисар и ЕТ „Дени”, с. Брягово, община Първомай. При контролна проверка в „Куминяно фрут” ООД, с. Катуница е установено замърсяване над допустимата норма. На дружеството е наложена е текуща месечна санкция в размер на 472 лв.

Текуща месечна санкция в размер на 969 лв.е наложена на КЦМ АД, Пловдив за установени при контролна проверка превишени норми на замърсяване.

През месеца на „Зеления телефон” на инспекцията са постъпили 14 сигнала. При пет от тях в момента на проверката не е установено замърсяване. По останалите са издадени 6 предписания за предприемане на действия за ликвидиране на  замърсявания на околната среда. Съставени са три акта в резултат на проверките по сигнал.

През месеца експертите от РИОСВ-Пловдив са проверили 127 обекта, съставени са 10 акта, наложени са 4 текущи месечни санкции на обща стойност 2023 лв.