Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Две санкции за замърсяване на атмосферния въздух наложи РИОСВ-Пловдив на Захарен комбинат “Кристал” АД –Пловдив
04.08.2006

Две санкции за замърсяване на атмосферния въздух наложи   РИОСВ-Пловдив на Захарен комбинат “Кристал” АД –Пловдив. Санкциите са  за изпускане на отпадъчни газове с концентрация на азотни оксиди над допустимите норми  от паровата централа  на комбината, работеща с мазут.
 
Направена проверка  от експерти и извършени  контролни измервания в “Захарен  комбинат” АД, показват  надвишаване нормите на азотни, серни оксиди и прах, за което  на дружеството е   наложена  месечна  санкция.
 
Втората санкция, наложена от екоинспекцията е  на база резултатите от извършени собствени периодични измервания, които “Захарен  комбинат” АД задължително  провежда. Представеният  в РИОСВ – Пловдив Доклад за извършените измервания през първото полугодие на 2006 г., показва, че парните котли  на комбината  изпускат във въздуха азотни оксиди над нормата. 
 
За превишаване на допустимите норми на концентрации на  вредни газове в атмосферния въздух, РИОСВ-Пловдив наложи   еднократна санкция на оранжериен комплекс в с.Дъбене, община Карлово, собственост на СД “АТ Карлово”.