Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Кметът на община Сопот кани жителите на община Сопот, НПО и цялата общественост на обществено обсъждане на Доклад за ЕО на ОУП на община Сопот на 15.09.2019г. от 13 ч. в зала „Хаджи Гьока Петров“ гр. Сопот
11.01.2019
ОБЩИНА    СОПОТ
 
ПО К А Н А
 
      Кметът на Община Сопот кани жителите на община Сопот, представителите на бизнеса, НПО и цялата общественост на :
                                
ОБЩЕСТВЕНО   ОБСЪЖДАНЕ
на
  Доклад за екологична оценка на
   проекта за ОУП на община Сопот
 
       Общият устройствен план /ОУП/ на Община Сопот е планов документ, основа за дългосрочно и устойчиво териториално устройствено развитие на общината до 2033 г.
       Разработването и приемането на Доклада за екологична оценка е част от най-важните решения за бъдещото правилно функциониране на ОУП, които трябва да се вземат с активното участие на гражданите и заинтересованите страни.
Очакваме Ви на 15 февруари 2019 г. от 13 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов” /Ритуална зала до кафене „Червеното петле”/ – гр. Сопот.
       Докладът за ЕО е открит за разглеждане от гражданите във фоайето на третия етаж на сградата на общината. Мнения и препоръки в писмена форма се приемат деловодството и в ст. № 11 на общината.