Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Обществено обсъждане на ДОВОС за ИП „За спорт и атракции – голф игрище, обслужващи постройки и паркинг, и три УПИ за жилищно застрояване“ с обща площ 908,166 дка по плана на земеразделяне на гр. Хисаря
02.01.2019

На 31.01.2019г. от 10.00ч. в сградата на НЧ „Искра-1938г.“ кв. „Миромир“, гр. Хисаря, се организира среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда и приложенията към него за инвестиционно предложение:

„За спорт и атракции – голф игрище, обслужващи постройки и паркинг, и три УПИ за жилищно застрояване“ в ПИ № 188027,188028, 188006, 182081, 300018, 189087, 189025, 001467, 001472, 001473, 000230, 189089, 189006, 189010, 189011, 189012, 189020, 189021, 189022 и 189023 с обща площ 908,166 дка по плана на земеразделяне на гр. Хисаря
и допълнителни поземлени имоти: ПИ № 182058, 182059, 182060, 182061, 182062, 182063, 182064, 182065, 182066, 182067, 182068, 182069, 182071, 182072, 182073, 182074, 182075, 182076, 182077, 182078, 182088, 000170, 003987, 190001, 190002, 190003, 190004, 190005, 190006, 190007, 190008, 190009, 190010, 190011, 190093, 190094, 190095, 190096, 189001, 189002, 189003, 189004, 189005, 189007, 189008, 189009, 189013, 189016, 189017, 189018, 189019, 189045, 006015, 189044 с обща площ 298,723 дка по плана на земеразделяне на гр. Хисаря, с възложител на ИП „ДИ ЕЙ ЖИ“ ЕООД.
 
Докладът за ОВОС и всички приложения към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в сградата на Община Хисаря, в работното време на РИОСВ-Пловдив, както и на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив в ключова тема Превантивна дейност/ОВОС и ЕО/Доклади по ОВОС.
Писмени становища могат да се предоставят в Община Хисаря, РИОСВ Пловдив или на срещата за обществено обсъждане. Обявата е публикувана във вестник Марица на 21 декември 2018г.