Други
  2024
  април (11)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив санкционира мандра за замърсяване на р.Тополовска
Акт на мандрата в с.Тополово, собственост на “Тополово - Агрокомерс” ООД състави РИОСВ – Пловдив през изминалата седмица
11.08.2006

При извършена проверка, експерти от РИОСВ – Пловдив констатираха  изпускане на отпадъчни води в канализационната система на селото.  Анализът на взетите водни  проби  показва, че   отпадъчните  води не отговарят на нормите, определени в нормативните изисквания. Мандрата има  изградено пречиствателно съоръжение, но то работи  неефективно и не пречиства  формираните от  дейността й води.  Замърсените от дейността на мандрата канализационни води се вливат в река Тополовска, минаваща през селото.  
 
За замърсяване водите на р.Тополовска, РИОСВ – Пловдив   състави акт на “Тополово-Агрокомерс” ООД, като размерът на глобата, определена със Закона за водите,  е от 150 до 1 500 лв.
 
За изпускане на отпадъчни води в отводнителен канал, експертите наложиха акт  и на цеха за производство на спирт в с. Ново село, собственост “Асеко”ООД, чийто размер е от 1 000 до 10 000 лв.