Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив санкционира мандра за замърсяване на р.Тополовска
Акт на мандрата в с.Тополово, собственост на “Тополово - Агрокомерс” ООД състави РИОСВ – Пловдив през изминалата седмица
11.08.2006

При извършена проверка, експерти от РИОСВ – Пловдив констатираха  изпускане на отпадъчни води в канализационната система на селото.  Анализът на взетите водни  проби  показва, че   отпадъчните  води не отговарят на нормите, определени в нормативните изисквания. Мандрата има  изградено пречиствателно съоръжение, но то работи  неефективно и не пречиства  формираните от  дейността й води.  Замърсените от дейността на мандрата канализационни води се вливат в река Тополовска, минаваща през селото.  
 
За замърсяване водите на р.Тополовска, РИОСВ – Пловдив   състави акт на “Тополово-Агрокомерс” ООД, като размерът на глобата, определена със Закона за водите,  е от 150 до 1 500 лв.
 
За изпускане на отпадъчни води в отводнителен канал, експертите наложиха акт  и на цеха за производство на спирт в с. Ново село, собственост “Асеко”ООД, чийто размер е от 1 000 до 10 000 лв.