Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

РЕЗУЛТАТИ ОТ РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ, В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНИ, ФИНАНСОВИ И ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ“
17.12.2018

 

Приложение към протокол № 3
 
 
 
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ, В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНИ, ФИНАНСОВИ И ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ“
 
 
 
Т А Б Л И Ц А№ 1
 
Име, презиме и фамилия на кандидата
Резултати от решаването на тест за длъжността Младши експерт, в дирекция АФПД
точки
оценка
 1. Светлана Георгиева Иванова
65
3,25
 1. Николета Йорданова Щерева
55
2,75
 1. Евелина Димитрова Станкова
30
1,5
 1. Делка Бонева Кабаджова
25
1,25
 1. Петя Георгиева Юнакова
75
3,75
 1. Радка Иванова Димчева
90
4,5
 1. Виктория Лазарова Писарска
55
2,75
 1. Йордан Стоянов Трендафилов
80
4
 1. Ирина Недялкова Недялкова
70
3,5
 1. Ваня Атанасова Попова
80
4
 1. Елена Стойчева Милова
90
4,5
 1. Марина Георгиева Тончева
90
4,5
 1. Павлина Валентинова Иванова
75
3,75
 
 
 
 
Комисията допуска до участие в интервю следнте кандидати:
 
1.         Петя Георгиева Юнакова
2.         Радка Иванова Димчева
3.         Йордан Стоянов Трендафилов
4.         Ирина Недялкова Недялкова
5.         Ваня Атанасова Попова
6.         Елена Стойчева Милова
7.         Марина Георгиева Тончева
8.         Павлина Валентинова Иванова
 
Дата: 17.12.2018 г.