Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

28 бензиностанции в Пловдивски регион отговарят на изискванията на Наредбата за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини
16.08.2006

28 бензиностанции в Пловдивски регион отговарят на изискванията на Наредбата за  ограничаване на емисиите на летливи органични съединения  при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини. Това показаха проверки  на РИОСВ – Пловдив на бензиностации, които е трябвало  да изпълнят условията на Наредбата до 31.12.2005 г.
 
Изискванията  на Наредбата се прилагат към новите бензиностанции – въведени в експлоатация след 25.05.2000 г. За всички  действащи  бензиностанции в зависимост от производителността и местоположението им, са предвидени различни срокове за привеждане напълно с нормативните изисквания.
 
Проверени от РИОСВ  са и трите големи складови бази за съхранение, товарене и разтоварване на бензини – “Нафтекс-петрол” АД, Пловдив, “Инсаойл” АД , Раковски и “Лукойол България”АД, Пловдив. На дружеставата са направени  предписания  със срокове за въвеждане в съответствие с техническите изисквания на Наредба №16.
 
Експертите от направление «Опазване чистотата на атмосферния въздух»  ще следят  за изпълнение на дадените предписания и ще продължат  проверките  и на останалите непроверени  бензоностанции в Пловдивски регион, които са над 150.