Други
  2020
  април (3)
  март (12)
  февруари (9)
  януари (10)
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

28 бензиностанции в Пловдивски регион отговарят на изискванията на Наредбата за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини
16.08.2006

28 бензиностанции в Пловдивски регион отговарят на изискванията на Наредбата за  ограничаване на емисиите на летливи органични съединения  при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини. Това показаха проверки  на РИОСВ – Пловдив на бензиностации, които е трябвало  да изпълнят условията на Наредбата до 31.12.2005 г.
 
Изискванията  на Наредбата се прилагат към новите бензиностанции – въведени в експлоатация след 25.05.2000 г. За всички  действащи  бензиностанции в зависимост от производителността и местоположението им, са предвидени различни срокове за привеждане напълно с нормативните изисквания.
 
Проверени от РИОСВ  са и трите големи складови бази за съхранение, товарене и разтоварване на бензини – “Нафтекс-петрол” АД, Пловдив, “Инсаойл” АД , Раковски и “Лукойол България”АД, Пловдив. На дружеставата са направени  предписания  със срокове за въвеждане в съответствие с техническите изисквания на Наредба №16.
 
Експертите от направление «Опазване чистотата на атмосферния въздух»  ще следят  за изпълнение на дадените предписания и ще продължат  проверките  и на останалите непроверени  бензоностанции в Пловдивски регион, които са над 150.