Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

154 проверки извърши РИОСВ – Пловдив през ноември
12.12.2018
154 проверки извърши РИОСВ – Пловдив през ноември 2018 г. Близо 40 % от тях са извънредни. На фирмите са дадени 60 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 11 акта за административни нередности, от които 5 са за неизпълнение на предписания. Издадени са 7 наказателни постановления, с които на фирми са наложени санкции и глоби в размер на 66 000 лв. Най-голямата от тях е на „Монди Стамболийски“ ЕАД за установено неизпълнение на условия в издадени комплексни разрешителни. Тя е в размер на 50 000 лв. Екоинспекцията е наложила текуща месечна санкция на „Би Ей Глас България“ АД за наднормени замърсявания на въздуха в размер на 868,19 лв. При проверката е установено, че предприятието изпуска отпадъчни газове от ванна пещ с концентрации по показател азотни оксиди над емисионната норма, определена в комплексното разрешително. Съставени са 4 акта на компании, които нарушават предписанията на екоинспекцията за опазване чистотата на въздуха.
Събраните суми от санкции и глоби през месеца са на стойност 34 826 лева. Една трета от събраните средства – 12 291 лв., са преведени на общините, в които са позиционирани обекти-замърсители на околната среда. Най-голямата сума е за община Садово –  4 207 лв., следвана от Пловдив – 3 088 лв. и Карлово – 1 919 лв. Тези средства трябва да бъдат използвани от местните администрации за екологични проекти.
Извършени са проверки на 7 защитени територии и зони в областта, като не са установени нарушения на режима, определен със заповедите за обявяването им и Закона за защитените територии. Проведен е и мониторинг на дива коза в землището на село Лилково по маршрути, съгласно утвърден график от Изпълнителната агенция по околна среда. Резултатите от мониторинга ще се публикуват в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие към ИАОС.
На „зеления“ телефон са подадени 53 сигнала, които са проверени от експертите на РИОСВ – Пловдив. Голяма част от тях са неоснователни. Тези, които не са от компетентността на инспекцията са препратени до контролни органи и институции за предприемане на действия.
Повече информация за контролната дейност на РИОСВ – Пловдив може да се види на сайта на инспекцията: www.plovdiv.riosv.com.
 
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103

е-mail: [email protected]